MC Adamko | 11.12.2021| SCIENCE WORKSHOP - GeorgeScience

MC Adamko | 11.12.2021| SCIENCE WORKSHOP

Science workshop je určený pre všetky deti vo veku od 5 – 12 rokov.
Je zložený zo série experimentov a edukačných hier predovšetkým na rozvoj skupinovej spolupráce.
Deti si prakticky vyskúšajú vedecké experimenty a naučia sa zábavnou formou nové poznatky z chémie, matematiky, fyziky a prírodovedných odborov.

Na workshop je nutné si vopred zakúpiť vstupenku. Počet miest je limitovaný.

Info : + 421908 646 750 (whatsApp, sms)
info@georgescience.com

Dátum: 11.12. 2021
Čas: 09.30 – 11.30 h
Jazyk : ENG/SK

Miesto: MC Adamko (Nám. Gabriela Kolinoviča 1 Šenkvice)

15.00