Letný Tábor

Zmyslupne a zábavne strávený čas počas letných prázdnin pre Vaše deti kde zažijú nové dobrodružstvá a naučia sa pritom nové poznatky z chémie a vedných odborov. Program tábora zahŕňa vedecké experimenty, kreatívne dielne, exkurzie, športové aktivity, projekty, súťaže, skupinové hry a iné aktivity vhodné pre deti od 5 do 12 rokov.

Dátum:  3.8. – 7.8.  2020
Čas: 8. 30 – 16. 30 h
Miesto: Centrum Rafael (Narcisová 5 Bratislava)
Cena: 159 €

V cene je zahrnutá strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim,  pedagogický dozor, pestrý  program, animácie, materiál, strava.
Počet miest je limitovaný.
Súrodenecká zľava : 10 %

159.00