DENNÝ JARNÝ TÁBOR

Zmyslupne a zábavne strávený čas počas letných prázdnin pre Vaše deti kde zažijú nové dobrodružstvá a naučia sa pritom nové poznatky z chémie a vedných odborov. Program tábora zahŕňa vedecké experimenty, kreatívne dielne, exkurzie, športové aktivity, projekty, súťaže, skupinové hry a iné aktivity vhodné pre deti od 5 do 12 rokov.

Dátum: 28.2. – 4.3.2022

Čas: 7. 30 – 16. 30 h
Miesto: Centrum Rafael (Narcisová 5 Bratislava)
Cena: 141 €

V cene je zahrnutá strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim,  pedagogický dozor, pestrý  program, animácie, materiál, strava.
Počet miest je limitovaný.

Prihlášku si môžte stiahnuť tu: Prihláška_GeorgeScience_tábor

141.00