Vzdelávanie

Vzdelávame budúce generácie hrou, radosťou a s úsmevom na tvári.

Informácie

Praktické informácie s každodennou využiteľnosťou.

Workshopy

Workshopy pre vaše deti - rozumne strávený čas vzdelávaním a hrou

Pedagógovia

Školení pedagógovia s modernými technikami výučby.

Vzdelávanie hravou formou

Projekt George science ponúka mimoškolské aktivity formou krúžkov alebo workshopov  pre deti,  kde sa žiaci hravou a zábavnou formou zoznámia s vednými odbormi ako je fyzika, chémia, informatika, inžinierstvo, strojárenstvo, matematika

Metodika je výučby je primeraná veku dieťaťa. Cieľom  projektu George science je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti od útleho veku a zabezpečiť záujem o vedné odbory. Projekt bol taktiež  vyvinutý s cieľom zosilniť prirodzenú zvedavosť detí a podnietiť ich vášeň pre celoživotné vzdelávanie.

Workshopy

Workshopy organizujeme zvyčajne pre MŠ, súkromné centrá a jasle, ZŠ, neziskové organizácie, občianske združenia  a samozrejme aj pre širokú verejnosť a rôzne firmy.

Ak máte záujem o workshop kontaktuje nás a my Vám na mieru zašleme ponuku pre Vás podľa Vášho rozpočtu určeného na workshop. Pozn. : Táto ponuka je vhodná aj v prípade, že organizujete firemný rodinný deň, alebo plánujete víkend na chalupe s deťmi.

Prehľad workshopov určených pre verejnosť v nasledujúcom období. Na každý workshop je nutné prihlásiť sa najneskôr 48 h pred začatím workshopu.

Veronika Fukasová

Lektorka

Som študentka fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Chémia a veda ako taká je pre mňa priestorom, kde človek objaví predtým nepoznané, nechá priestor fantázii.

Martina Kinčeková

Lektorka

V praxi sa aktívne venujem práci s deťmi od mojich 16 rokov- napĺňa ma to a chcem sa tým zaoberať aj v budúcnosti. Mám dobrú znalosť anglického jazyka, základy ruského a španielskeho jazyka.

Roman Rác

Lektor

Manažérske skúsenosti a všeobecný prehľad o podnikateľskom prostredí získal pôsobením v Poradenskom a rozvojom centre na FMUK, kde bol manažérom rôznych projektov zameraných na rozvoj podnikania a činností s ním spojených.

Vzdelanie hrou ako základ rozvoja myslenia u detí.

Projekt George science ponúka mimoškolské aktivity formou krúžkov alebo workshopov  pre deti,  kde sa žiaci hravou a zábavnou formou zoznámia s vednými odbormi ako je fyzika, chémia, informatika, inžinierstvo, strojárenstvo, matematika

Prezrite si našu ponuku workshopov a táborov pre deti.