VEDECKÁ SHOW - ŠAMORÍN - GRANDEES - GeorgeScience

VEDECKÁ SHOW - ŠAMORÍN - GRANDEES

VEDECKÁ SHOW  je určená pre všetky deti vo veku od 5 – 12 rokov.
Je zložená zo série experimentov a edukačných hier predovšetkým na rozvoj skupinovej spolupráce.
Deti si prakticky vyskúšajú vedecké experimenty a naučia sa zábavnou formou nové poznatky z chémie, matematiky, fyziky a prírodovedných odborov.

Na show je nutné si vopred zakúpiť vstupenku a vytvoriť rezerváciu cez www.rezervujsi.sk/grandees

Počet miest je limitovaný.

Info : + 421908 646 750 (whatsApp, sms)
info@georgescience.com

Dátum: 
Čas:

13.00 – 13.30
14.00 – 14.30
15.00 – 15.30

Miesto: GRANDEES Šamorín (Hlavná 62 – 2.poschodie)

10.00