DENNÝ LETNÝ TÁBOR_Slovenská akadémia vied - GeorgeScience

DENNÝ LETNÝ TÁBOR_Slovenská akadémia vied

Zmyslupne a zábavne strávený čas počas letných prázdnin pre Vaše deti kde zažijú nové dobrodružstvá a naučia sa pritom nové poznatky z chémie a vedných odborov. Program tábora zahŕňa exkurzie v priesotoroch SAV,  vedecké experimenty, kreatívne dielne, exkurzie, športové aktivity, projekty, súťaže, skupinové hry a iné aktivity vhodné pre deti od 5 do 12 rokov.

www.all4science.sk

Dátum:

Čas: 8. 00 – 16. 00 h
Miesto: SAV (Ústav materiálov a mechaniky strojov – Dúbravská cesta 9 Bratislava)
Cena: 149 €

V cene je zahrnutá strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim,  pedagogický dozor, pestrý  program, animácie, materiál, strava.
Počet miest je limitovaný.

Prihlášku si môžte stiahnuť tu: PRIHLÁŠKA LETNÝ TÁBOR SAV

 

Nižšie môžte vidieť ukážku z jarného tábora (SAV): VIDEO

149.00