AURELIUM| 19.11.2022 | SCIENCE WORKSHOP - GeorgeScience

AURELIUM| 19.11.2022 | SCIENCE WORKSHOP

Science workshop je určený pre všetky deti vo veku od 5 – 12 rokov.
Je zložený zo série experimentov a edukačných hier predovšetkým na rozvoj skupinovej spolupráce.
Deti si prakticky vyskúšajú vedecké experimenty a naučia sa zábavnou formou nové poznatky z chémie, matematiky, fyziky a prírodovedných odborov.

Na workshop je nutné si vopred zakúpiť vstupenku. Počet miest je limitovaný.

Registrácia/info : + 421908 646 750 (whatsApp, sms)
info@georgescience.com

Dátum: 19.11. 2022
Čas: 13.30 – 15.00 h
Jazyk : ENG/SK

Miesto: ZCV Aurelium  (Bojnická 3 Bratislava)

https://aurelium.sk

17.00