vsevedko_georgescience

Kontaktujte Nás

info@georgescience.com

Kontaktujte Nás

+421 908 646 750

Vzdelanie hrou ako základ rozvoja myslenia u detí.

Projekt George science ponúka mimoškolské aktivity formou krúžkov alebo workshopov  pre deti,  kde sa žiaci hravou a zábavnou formou zoznámia s vednými odbormi ako je fyzika, chémia, informatika, inžinierstvo, strojárenstvo, matematika

Prezrite si našu ponuku workshopov a táborov pre deti.