scroll-down

 

O nás

Projekt George science ponúka mimoškolské aktivity formou krúžkov alebo workshopov  pre deti,  kde sa žiaci hravou a zábavnou formou zoznámia s vednými odbormi ako je fyzika, chémia, informatika, inžinierstvo, strojárenstvo, matematika.  Metodika je výučby je primeraná veku dieťaťa. Cieľom  projektu George science je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti od útleho veku a zabezpečiť záujem o vedné odbory. Projekt bol taktiež  vyvinutý s cieľom zosilniť prirodzenú zvedavosť detí a podnietiť ich vášeň pre celoživotné vzdelávanie.

Partneri

Akadémia kritického myslenia

Workshopy

V roku 2017 pripravujeme workshopy

Dátum: 28.10.2017
Maximálny počet detí : 8 

Workshop je určený pre deti od 5 – 11 rokov.
Miesto: centrum Rafael, Narcisová 5 Bratislava
Prihlásenie : gocarova.jana@gmail.com

Dátum: 28.10.2017
Maximálny počet detí : 8 

Workshop je určený pre deti od 5 – 11 rokov.
Miesto: centrum Rafael, Narcisová 5 Bratislava
Prihlásenie : gocarova.jana@gmail.com

 

Dátum: 25.11.2017
Maximálny počet detí : 8 

Workshop je určený pre deti od 5 – 11 rokov.
Miesto: centrum Rafael, Narcisová 5 Bratislava
Prihlásenie : gocarova.jana@gmail.com


Dátum: 9.12.2017
Maximálny počet detí : 8 

Workshop je určený pre deti od 5 – 11 rokov.
Miesto: centrum Rafael, Narcisová 5 Bratislava
Prihlásenie : gocarova.jana@gmail.com

Dátum:13.1. 2018
Maximálny počet detí : 8 

Workshop je určený pre deti od 5 – 11 rokov.
Miesto: centrum Rafael, Narcisová 5 Bratislava
Prihlásenie : gocarova.jana@gmail.com

Dátum: 27.1. 2018
Maximálny počet detí : 8 

Workshop je určený pre deti od 5 – 11 rokov.
Miesto: centrum Rafael, Narcisová 5 Bratislava
Prihlásenie : gocarova.jana@gmail.com

Dátum: 3.2. 2018
Maximálny počet detí : 8 

Workshop je určený pre deti od 5 – 11 rokov.
Miesto: centrum Rafael, Narcisová 5 Bratislava
Prihlásenie : gocarova.jana@gmail.com


Dátum: 17.2. 2018
Maximálny počet detí : 8 

Workshop je určený pre deti od 5 – 11 rokov.
Miesto: centrum Rafael, Narcisová 5 Bratislava
Prihlásenie : gocarova.jana@gmail.com

 

Galéria

Veronika Fukasová

Veronika Fukasová

Lektorka

Som študentka fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Chémia a veda ako taká je pre mňa priestorom, kde človek objaví predtým nepoznané, nechá priestor fantázii. Experimentuje a práve tým sa učí najviac, pretože vedomosti spojené so zážitkami sa len tak nezabúdajú. Osloviť deti a ukázať im, že veda je všade okolo a dokonca aj v nás a najmä nechať im priestor rozvíjať sa, to je niečo na čom sa chcem podieľať.

Martina Kinčeková

Martina Kinčeková

Lektorka

Volám sa Martina, mám 21 rokov a študujem psychológiu. Vždy to bola moja životná vášeň, aj napriek tomu, že som študovala pred tým na vysokej škole medicínsku chémiu. V praxi sa aktívne venujem práci s deťmi od mojich 16 rokov- napĺňa ma to a chcem sa tým zaoberať aj v budúcnosti. Mám dobrú znalosť anglického jazyka, základy ruského a španielskeho jazyka.

Budem sa snažiť spríjemniť vedu a urobiť ju hravou a zaujímavou pre každého drobca. Teším sa na naše stretnutie s George Science! 

Roman Rác

Roman Rác

V našom tíme sa venuje predovšetkým finančnej gramotnosti u detí.

Manažérske skúsenosti a všeobecný prehľad o podnikateľskom prostredí získal pôsobením v Poradenskom a rozvojom centre na FMUK, kde bol manažérom rôznych projektov zameraných na rozvoj podnikania a činností s ním spojených. V súčasnosti je študent magisterského štúdia v odbore manažment a podnikanie na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave (FMUK). Pracuje ako kozultant a tréner v spoločnosti Growision, kde má za úlohu organizáciu projektov na Slovensku a v Česku, online marketing a zastrešuje mystery shopping projekty. Zručnosti v oblasti marketingu a riadenia nadobúdal už počas štúdia na strednej škole, kde v spoločnosti BeeQueen, š. s., zastával funkciu vedúceho marketingového oddelenia. Jeho manažérsky tím získal dve významné ocenenia. Prvým je ocenenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory „TOP tím“ aplikovanej ekonómie – je ocenením tvorivosti, odvahy a podnikavosti študentov. Druhým je 2. miesto v súťaží najlepší manažérsky tím v konkurencii 53 kolektívov z celého Slovenska. Odborné znalosti získava aj ako lektor počas letných mesiacov vo výchovno-rekreačnom diagnostickom centre. Pri práci s problémovými deťmi nadobúda zručnosti v analýze a diagnostike človeka.

Kontaktujte nás

+421 908 646 750

 

info@georgescience.com

 

Tu sídlime

Rezervácia

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin